AUTOR DZIEŁA

Autor  słynnego dzieła . Chemik, sceptyczny, odkrywca prawa gazowego, angielski fizyk i chemik Robert Boyle, uczył się w Genewie prawa i filozofii. Na zmianę jego zawodu wpłynął dość osobliwy; przypadek. Boyle dostał od aptekarza niewłaściwe – lekarstwo. Na szczęście żołądek miał jakby z żelaza. Stracił jednak zaufanie do aptekarzy,’ Zacząłem się uczyć nauk przyrodniczychpisał póź­niej. aby ewentualnie móc być własnym lekarzem. Dzi­siaj na procesy ruchliwości społecznej, mobilność zawodo­wą w nauce wpływają zgoła inne czynniki niż w wypadku wielkiego Boyle’a. Zdaniem członka rzeczywistego Akade­mii Nauk ZSRR, M. A. Łarientiewa, jedną z cech charak­terystycznych obecnej sytuacji w nauce jest pojawianie ‚ się coraz większej liczby specjalności.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!