BADANIA JĄDROWE

Badania jądrowe, budowa elektrowni atomowych stworzyły wielki problem usuwania odpadów radioaktywnych. Niektórzy proponują, aby wyrzucać je za pomocą rakiet kosmicznych w dalekie przestworza. W latach 90-ych rozpowszechniony zostanie, być może, samochód o napędzie elektrycznym. Czy można dzisiaj przewidzieć, jakie przyniesie to konse­kwencje społeczne? Przecież sama likwidacja spalin nie będzie oznaczała usunięcia wszystkich negatywnych zja­wisk masowej motoryzacji. Solly Zuckerman, w swojej pracy Beyond the lvory Tover, przypomina, że w ciągu epok geologicznych niezliczone gatunki biologiczne znik­nęły z powierzchni Ziemi, ponieważ nie były zdolne-do­stosować się do przemian środowiska, w którym żyły.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!