BADANIA PODSTAWOWE

Badania podstawowe, nie ukierunkowane na . przyszłe korzyści praktyczne, stanowią świat poszukiwań wielkich : samotników nauki lub całkowicie niezależnych, najwyżej wyspecjalizowanych niewielkich grup badaczy.’-Mówi Się.o   nich w społeczności naukowej z największym szaęun.- .kiem/a jednocześnie wysuwane Jprzez;nich hipotezy Są ostro atakowane. Nawet-w nauce wszystko, co nowe, musi z niemałym trudem pokonywać zastałe autorytety, uzna­je prawdy. Dość duża swoboda badawcza teoretyków zajętych pra­cami podstawowymi jest solą w oku pozostałych’, pracow­ników naukowych; starają się oni. przejąć ich’postawy.Ale wzór osobowy teoretyka znajduje się czasami w ostrpj sprzeczności ze .strukturą i systemem „uprzemysłowionej’’  nauki.’ Program‘badań laboratorium czy instytutu nie mo-‚ •że uwzględniać,wszystkich indywidualnych zainteresowań* swoich pracowników.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!