COŚ ODKRYWCZEGO

Jest to jednak postulat zbyt teoretyczny. W praktyce trzeba trzymać się realiów życia. Utylitarnych, badań nie prowadzi się gwoli twórczego uznania umysło- wości pracowników nauki, ale aby osiągnąć zamierzony cel-—bardziej sprawną turbinę,’ laser molekularny’lub związek metaloorganiczny    .Najtrudniejszą zatem sprawą stało, się pobudzanie twór- , czych zainteresowań, stymulacja intelektualnych poszuki­wań w ramach instytucjonalnej organizacji nauki. Przed laty . zaczęto od analiz metrologicznych. Można więc wkład do nauki mierzyć skalą wielkości odkrycia. Jest to jeden ze sposobów poszukiwania kry­teriów oceny pracy badawczej. Opracowano system gra­dacji odkryć, wprowadzono pojęcie „rangi” wynalazku. Według tego systemu ocen mamy odkrycia: epokowe, wielkie, fundamentalne, wybitne, średnie, małe i mikro- odkrycia, czyli te drobne, powszechne. Oprócz tego wystę­pują osiągnięcia naukowe, które nie mogą być uważaneza jakiekolwiek odkrycia: nie zawierają nowości, czegoś odkrywczego.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!