EFEKTYWNOŚĆ BADAŃ

Idea przestrzennego rozmieszczenia nauki, zgodnie z za- śadą optymalizacji potencjału badawczego i rozwojowego, nie sprowadza się jedynie do tego, aby rozwój regional­nych ośrodków, placówek naukowych był na siłę dopaso­wywany do kierunków specjalizacji gospodarczej. Chodzi także o to, żeby kierunek specjalizacji regionu wynikał zarazem z istniejącego już stanu badań, dorobku zaplecza, jego możliwości, z rozwoju uczelni. -Efektywność badań, wykorzystanie rezultatów nauki za­leży nie-tylko od wielkości potencjału w tej dziedzinie i    środków stymulujących zbliżenie nauki do praktyki go­spodarczej. Struktura przestrzenna, właściwe rozmieszcze­nie placówek naukowych i wyższych uczelni na mapie kra­ju ma nie mniej ważne znaczenie.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!