Elektronika komputerowa poszła do wojska

Początki elektroniki komputerowej i komputeryzacji nastąpiły w wojsku. Ponieważ armia musiała przystosować do współczesnych wymogów sprzętowych, zaczęto sprowadzać z zagranicy nowe technologie. Elektronika komputerowa zaczęła wspomagać żołnierzy nowoczesną bronią i sprzętem. Dopiero potem z wojska, niektóre technologie zostały przeniesione na inne dziedziny życia, w służbie społeczeństwu. Oglądając dziś na ekranach telewizorów przekazy z operacji wojskowych prowadzonych aktualnie w różnych częściach świata, mamy większe wrażenie że oglądamy film, niż realny przekaz na żywo. Obecnie do dyspozycji każdej armii oddany jest sprzęt wojskowy najwyższej jakości, wyposażony w najnowsze technologie – dotyczy to każdego rodzaju broni, czołgów, pojazdów, okrętów, samolotów. Współczesny dowódca nie musi dowodzić swoją armią będąc na polu walki. Do jego dyspozycji są najznakomitsze środki łączności, przekazu – oczywiście wszystko za sprawą komputeryzacji. Komputeryzacja wojska nie podlega dyskusji. Oddziały wojskowe przed przystąpieniem przeprowadzają komputerową symulację działań, opracowując różne warianty walki. Komputery programują wystrzeliwanie rakiet, pilotują samoloty bezzałogowe, zbierają i analizują informacje przekazane przez satelity i inne obiekty, zabezpieczają największe tajemnice państwowe. Nikt sobie już nikt sobie nie wyobraża oddziałów wojskowych bez wyposażenia w broń z elektroniką komputerową, laserową. Noktowizor jest podstawą wszystkich działań w ciemnościach.