IDEALNA SYTUACJA

Ale wyobraźmy sobie sytuację wręcz idealną. Oto w Głównym Instytucie Górnictwa, czy też Instytucie Podstawowych Problemów Techniki- osiągnięto doskona­łą organizację pracy. Pracownicy naukowi cały czas pracy przeznaczają wyłącznie na badania, lekturę, dyskusje twór­cze, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń oraz uogólnienie wyników. Sytuacją podobna jak w fabryce na linii montażowej. Cały czas na wykonanie zasadniczej pracy. W tym cały szkopuł. Praca naukowa to nie to samo co montowanie grzejników elektrycznych lub napełnianie słoików farszem z makreli. Myślenie ii a podobieństwo pra­cy przy wymuszonym* toku taśmy produkcyjnej jest nie możliwe. Nierealne jest domaganie się, aby pracownik naukowy wszedł do swego laboratorium i o godzinie ósmej minut pięć włączył — jak komputer —. swój mózg na żą­dany tok myślenia i tworzył aż do końca” dnia. roboczego,, oczywiście z odpowiednimi przerwami

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!