INNA ZASADA

Obowiązuje zatem inna zasada. Przemysł.czy instytucje państwowe: przy współudziale: naukowców proponują za- •: gadnienia,- których rozwiązaniem są żywotnie ‘ zaintereso­wani. Istotnym czynnikiem jest tutaj finansowanie.” Kto r ma i daje pieniądze, ten poniekąd staje się.nie tylko kreu­jącym me.ęenasem nauki, .ale także kupującym” usługi .. intelektualne badaczy. Oczywiście istnieje w dalszym ćiągu, mecenat popierania tych .form twórczości naukowej, które nie zapowiadają żadnych korzyści praktycznych, hie . doprowadzą do odkrycia nowej drogi, np. reprodukcji apa­ratu genetycznego w komórkach,’czy też poznania warto- : ści-odkwaszającej i nawozowej popiołów węgla brunatrię^ ‚ ^o. Są to (badania czysto teoretyczne, zwane podstawowymi. Mają one? jednak bardzo istotne znaczenie—-^wzboga-, cają naszą wiedzę, odsłaniają dalsze jej obszary.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!