INTERESUJĄCE INFORMACJE

Bardzo interesujących informacji dostarczają radzie­ckie badania, jeśli chodzi o zjawisko. nierównomierności rozwoju mobilności zawodowej w różnych – dziedzinach nauki. W placówkach prowadzących badania w dziedzinie biologii ruchliwość społeczna traktowana w aspekcie zmia­ny specjalności jest niska. Procesy mobilności są natomiast szczególnie zaawansowane wśród fizyków i. chemików ra­dzieckich.   Badania radzieckie wykazały, że w. Związku Radzieckim proces mobilności kadry naukowej ma charakter masowy.Ponad połowa respondentów w Leningradzie stwierdziła;że tematyka ich pracy nie odipowiada specjalizacji wynie­sionej z uczelni. Pracują oni w nowych kierunkach nauki, często, takich, jakich jeszcze nie było w czasie, kiedy byli – Studentami. Przy tym* okazało się, że’proces: mobilności zależy nie tylko od gałęzi nauki, ale także od ośrodków badawczych.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!