JAK OSIĄGA SIĘ SUKCES?

Wydawało mi się dotąd, że praca naukowa różni się od produkcji blachy czy wentylatorów. Zostałem jednak wy­prowadzony z tego błędu. Przeczytałem sprawozdanie oce­niające realizację problemów węzłowych i resortowych koordynowanych przez jedną z instytucji w latach 1971-1975. Dokonano oceny wyników badawczych, opracowa­no raporty, były referaty i opinie odpowiednich eksper­tów. A oto konkluzja.W grupie problemów węzłowych z zakresu nauk ści­słych, i technicznych stwierdzono-wykonanie badań na właściwym poziomie naukowym oraz uzyskanie poważ­nych wyników o charakterze poznawczym i utylitarnym”. Ani jednego poślizgnięcia? Ani jednej przegranej ?. Ani jednego błędu w badaniach? Wszystkie i do tego bardzo ^trudne i odpowiedzialne problemy badawcze zostały w pełni rozwiązane.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!