KOMU POTRZEBNE?

Komu przydadzą się rzeczywiście? I dopiero wtedy zaczyna się ; poszukiwanie odbiorcy tych prac, przekonywanie mene- dżerów przemysłu o wielkości i znaczeniu rozwiązania, osiągnięcia technologicznego ’ lub konstrukcyjnego, czy z zakresu organizacji i zarządzania. Takie postępowanie świadczy o prymacie w naszej nau­ce (szczególnie uczelnianej) dążeń i celów indywidualnych poszczególnych, pracowników nauki’ nad rzeczywistymi potrzebami przemysłu i całej gospodarid. Programy badań i prac rozwojowych nie zawsze powstają przy-ścisłej współpracy z przemysłem; Także w-zjednoczeniach, du­żych zakładach przemysłowych i kombinatach opracowuje _ się tematykę potrzebnych ‘ prac badawczych bez pełnego kontaktu z zainteresowanymi, zespołami naukowymi w uczelniach i instytutach.Uczeni wysuwają swoje propozycje, a praktycy z .prze­mysłu własne. Nie zawsze są one zbieżne.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!