KONTROLA TECHNIKI

Badania, jakie się prowadzi, są często wy­rywkowe, a rezultaty takich prac nie zawsze brane są pod uwagę przez przedsiębiorstwa. Wiadomo przecież, że nie­które tworzywa używane w budownictwie wywierają ujemny wpływ na – nasze zdrowie. Oczywiście kontrola techniki i jej wytworów jest ogromnie utrudniona i bardzo kosztowna. Nie. można szybko sprawdzić własności wielu tysięcy „produktów chemicznych, ciągle wytwarza się no­we, mrip są wycofywane. Technika przynosi ogromną róż­norodność wyrobów i technologii, i to w tak wielkiej ma­sie, że kontrola tego procesu przez władze państwowe oraz ‚ społeczeństwo jest w znacznym stopniu utrudniona.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!