LICZBA PUBLIKACJI

Jeśli liczba publikacji nie może’być .miernikiem wydajności pracy naukowej — powiadają —: to w takim razie jest nią rozgłos publikacji. Analiza zatem liczby powoływań i cytatów pracy badawczej świadczy o  jej randze, znaczeniu. Jeżeli jakaś praca o polimerach lub niskopiennych jabłoniach jest odpowiednio cytowana, to znaczy, że jej autor pracował wydajnie i zasługuje na ; wysoką ‘ocenę. Istnieją’specjalne-wydawnictwa zajmujące się jedynie wyławianiem cytatów. I tak ria przykład „Science Citation Index” (SCI) stanowi analizę części czasopism w dziedzinie ; wybranych dyscyplin naukowych. Innymi słowy, SCI za- wiera nie tylko spis autorów, na których powoływano się – w tych czasopismach, ale także notki bibliograficzne o pra­cach wspomnianych autorów.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!