MOBILNOŚĆ KADR

O potrzebie mobilności kadr naukowych, zgodnie z potrzebami dyktowany­mi rewolucją naukowo-techniczną, mówią także ludzie od­powiedzialni za politykę naukową. Menedżerowie nauki zajmują się poszukiwaniem dróg, które służyłaby szybkie­mu przepływowi kadr badawczych do najbardziej waż-,, nych, intensywnie rozwijających się dziedzin nauki. W zapleczu naukowo-technicznym gospodarki mamy za mało ludzi z kwalifikacjami doktora nauk, docenia i pro­fesora; w’przybliżeniu stanowią oni tylko 30 proc. całej: kadry. Należy koniecznie stworzyć warunki do swobodnej na szerszą skalę pkresowej wymiany kadry specjalistów między poszczególnymi placówkami — powiedział prof. dr Jan .Kaczmarek. Uzasadniając tę mobilność kadr nau­kowych stwierdził, iż jest to ważne i konieczne z róż­nych przyczyń.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!