NAJWIĘCEJ ZAMIESZANIA WNOSZĄ WYNALAZKI

Nauka daje początek wszystkim przeciwnościom życia, dostarcza roz­wiązań, które służą zubożeniu ludzkiej egzystencji. Inni znów zapewniają, że nauka jest głównym instrumentem zmian na lepsze, gdyż badania mogą przyczynić się do likwidacji głodu i chorób na świecie. To prawda, iż postęp techniczny przynosi wiele utrud­nień i ‚niedogodności, ale, z drugiej strony, można w znacz­nym stopniu eliminować 1 ograniczać te negatywne wpły­wy i skutki. Ze społecznego punktu widzenia najważniej­szy staje się wybór techniki i badań. Nie może budzić za­strzeżeń sens badań i prac rozwojowych, jeżeli jako kry­terium będzie obowiązywał cel podstawowy — większe korzyści społeczne i gospodarcze. Nie oznacza to jednak pewności co do kierunku badań i wyboru samej techniki, to bowiem nigdy nie może być pewne.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!