NEGATYWNE SKUTKI POSTĘPU

Nie rozważa się negatywnych skutków postępu technicznego, nie mówi się o konsekwen­cjach cybernetyzacji naszego życia, wpływu chemizacji; nie szuka się więc działań, które mogłyby .przynieść zmniejszenie uciążliwości niektórych technologii. Nie po­stuluje się też analiz badań i technik w trakcie projektów, prac rozwojowych ze względu na ich szkodliwość dla czło­wieka i jego otoczenia. . Uważam, że jeżeli uczeni i technicy nie zmienią swego stosunku do badań, ich celów, efektów, to stracą swój prestiż i szacunek społeczeństw. Kiedy ludność świąta osiągnie co najmniej 6 mld, uformują się około roku 2000 wielomilionowe, a być może nawet miliardowe aglomera­cje miejskie, może być już zbyt późno na takie przystoso­wywanie rozwiązań technicznych.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!