NIELICZNE GRONO

Jedy­nie nieliczne grono naukowców na świecie zajmowało się wówczas budową laserów półprzewodnikowych. Dziś opty­ka elektronowa jest powszechnie rozwijaną dziedziną ba- , dań i techniki. Specjaliści z tej dziedziny zajmują się bu­dową d działaniem przyrządów elektronowych opartych na analogii występującej między’torami elektronów w polu elektrycznym lub magnetycznym i torami promieni świetl­nych w środowiskach załamujących.Optoelektronika absorbuje nie tylko tysiące : specjali­stów, ‚ale także przemysł. Dziesiątki firm V USA, ZSRR, Japonii ^wytwarzają półprzewodnikowe przyrządy’ opto­elektroniczne. Znajdujemy je w kalkulator ach elektronicz­nych, komputerach,. magnetofonach, odbiornikach radio­wych, ; aparatach telefonicznych, przyrządach pomiaro­wych, sprzęcie wojskowym.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!