NIEPRZEWIDZIANE REZULTATY

Przewodniczący Komitetu r Nauki, i Polityki Społecznej w Akademii Nauk USA, -kierownik grupy ekspertów OECD — Harvey Brooks — stwierdzał w latach 60-ych, że: sukces amerykańskiego programu badania Księżyca mógł być argumentem na rzecz poglądu* ii pieniądze i do­bra wola są wszystkim, co niezbędne do rozwiązania pro­blemu. Uzupełnieniem tego poglądu było przekonanie, że rozwój techniki — wszelkiej techniki — jest z natury swej pozytywny, że przynosi korzyści niemal automatycz­nie.-Obecnie naukowcy przyznają: technika może przy­nieść rezultaty nieprzewidziane, nie mieszczące się wśród celów, dla których podjęto dany program bądź wprowa­dzono i rozpowszechniono daną technikę.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!