NOWE KIERUNKI BADAŃ

Jednym- z głównych źródeł tak znacznej mobilności w społecznościach naukowych jest poszukiwanie lepszych warunków, twórczej pracy,: pragnienie , uczestniczenia . w. pracach dających osobistą satysfakcję. Jeśli w jakiejś placówce przystępuje się do badań nad kompleksową auto­matyzacją, to ci wszyscy, których ten problem pasjonuje, starają się tam znaleźć.Nowe kierunki.badań, wielkie awangardowe programy ‚ badawcze stanowią magnes przyciągający uczonych. Dzie­je.się tak-zarówno w skali międzynarodowej, jak i w por szczególnych krajach. Mobilność uczonych —’owa goto­wość zdobywania nowych kwalifikacji — jest jedną z naj­cenniejszych cech. Bez wkraczania na nowe. obszary wiedzy podejmowania całkowicie nowych zagadnień nauko­wych nie byłoby postępu.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!