OGROMNY WPŁYW

Ogromny wpływ na stworzenie i rozwój nauki polskiej ’ w ‚okresie powojennym miała pomóc i‘ współpraca ze Związkiem Radzieckim. W ciągu pierwszych lat powojennych, — byi t,o pierwszy etap tej współpracy—otrzymaliśmy wyposażenie dla powstających lub uruchamianych placówek, dokumentację techniczną, nie- zbędńądo podjęcia pracy prawie we wszystkich podsta­wowych branżach przemysłu polskiego. Wspólne przed­sięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz wymiana osiągnięć —- już w okresie późniejszym — dotyczą wszystkich gałęzi polskiej gospodarki. W 35-leciu powojennym otrzymali­śmy z ZSRR 7760 kompletów dokumentacji technicznej, w.tym ponad 300 projektów dużych obiektów inwestycyj­nych, i ponad’1500 kompletnych’ rozwiązań koństrukcyj~ nydi i urządzeń, około 1000 nowoczesnych technologii, liczne wzory maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i pod­zespołów.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!