OPTYKA ELEKTRONOWA

Optyka elektronowa nie jest’wyjątkiem. Podobnie roz­wijają się inne, całkowicie nowe dyscypliny naukowe. H o- lografia i lasery, obrosły już „w piórka” licznych ‚ teorii, zdobyły status liczących się specjalności. Ostatnio można zaobserwować szybki rozwój robo troniki, nauki o maszynach wykonujących nie tylko fizyczne prace za człowieka, ale także intelektualne. Myślące cyborgi to jużnie-jedynie literatura science fiction.Każdego roku pojawia się na świecie kilka nowych kie­runków. dociekań’w różnych dziedzinach wiedzy. Opto– .elektronika, czy też. soziologia lub nauka o kompozytach stają’.się nówynu.magnesem, -przyciągają- pracowników naukowych,, rozbudzają zainteresowania i nadzieje sukce­su. Istnieje zatem wędrówka po zaklętych rewirach nauki; Badacze podejmując nowe zadania siłą rzeczy zmieniają swe zainteresowania, ‚wchodzą w całkowicie nowe dzie­dziny, poznania. Wiąże się to na ogół z odejściem od upra­wianej .dyscypliny, kierunku studiów i zdobywaniem no­wych kwalifikacji.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!