PARADOKS

Paradoks: uczenia w instytucie chemicznym, biolo­gicznym czy elektronicznym otrzymują coraz lepsze na­rzędzia badawcze, ale nie mają na tyle czasu, aby-bez reszty poświęcić się swemu rzeczywistemu powołaniu — pracy naukowej. Stare przysłowie japońskie powiada: mądrość nie rozchodzi się po całym ciele olbrzyma. Można posłużyć się jeszcze innymi „fotografiami? czasu pracy, nie licząc – już godzin, ‚ ale lata i miesiące ,przypada- – jące na wykonanie konkretnych: prac badawczych. Od rozpoczęcia do’ zakończenia niektórych ‚tematów upływa od 5 do 15 lat. Jest to uzasadnione, jeśli rzeczywiście po­szukuje się nowego, i oryginalnego rozwiązania, jeśli ce­lem ma’być pełna innowacja. Jednak w wypadku badań znajdujących się w sferze działań preparacyjnych niczym, nie można uzasadnić ogromnej przewlekłości.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!