POTENCJONALNOŚĆ BADAŃ

Na pewno nie, badania takie bowiem niosą potencjalne – , niebezpieczeństwo zagłady. Wystarczy, że rozbije się w la- ‚ boratorium fiolka z bakteriami lub wirusami o nowych strukturach DNA i można w ten sposób „wyprodukować” całkowicie nową i nie znaną ludzkości epidemię, na której -wstrzymanie nie będzie lekarstwa. Grupa wybitnych amerykańskich biologów molekular- – . nych zaapelowała do biologów na. świecie, aby wstrzymali tego: typu’badania. Apel ten świadczy, iż coraz częściej . ; badacze zdają sobie sprawę z groźby niektórych podejmowanych przez nich prac, z faktu, że nauka przestała być jedynie instrumentem pozytywnego postępu, że w znacz- ; nej mierze od dziesiątków lat zwraca się przeciw ludzko- , ści (badania militarne), przeciw środowisku człowieka. Zresztą słuszna jest uwaga, iż nauka f technika nie są ani. dobrej ani złe.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!