POWSTAŁE DYSPROPORCJE

Wszystkie pozostałe, zaj­mujące się problemami badawczymi przemysłu cukrowni­czego, fermentacyjnego, mięsnego i tłuszczowego, działają w Warszawie, jakby właśnie w stolicy było najwięcej cu­krowni, gorzelni, masami.Na powstałe dysproporcje w rozmieszczeniu przestrzeńnym potencjału badawczego.i’rozwojowego. złożyło się wiele przyczyn, przede wszystkim kadra naukowa, a takzę techniczna, została zgrupowana w dużych miastach aka­demickich. Koncentracja uprawnień w dziedzinie plano^ wania i zasądzania w stolicy stworzyła w latach ubie- głych złą praktykę: wszystko to, co ma służyć sprawom nauki i badań w skali kraju, musi być w Warszawie.,. Oczywiście,’ nie można bagatelizować nacisku  specjalistów, którzy, starali się, aby placówki powstawały ;i roz­wijały się w środowiskach wielkomiejskich.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!