PRZEWARTOŚCIOWANIE POGLĄDÓW

Przewarto­ściowanie poglądów;na rozwój nauki L techniki ma przy­nieść dalszą zmianę w strukturze nakładów na prace roz­wojowe. Zdecydowany prymat’będą miały takie dziedziny ,nauk, jak nauki społeczne, medyczne,’ekologia, środki i metody ochrony środowiska. Przyjęcie takiej polityki naukowej będzie ogromnie trudne w warunkach wolnego rynku kapitalistycznego, po­goni za uzyskiwaniem jak najwyższych dochodów firm i koncernów. Jednakże fakt właściwej interpretacji roli i miejsca postępu technicznego w rozwoju społeczeństw jest bardzo cenny.’   Nie ma dobrej lub złej techniki, mogą być jedynie nie­właściwe jej zastosowania lub — co jest powszechniej­sze — przekroczenie dopuszczalnych granic rozwoju.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!