PRZEZ WIELE LAT

Rzecz w tym, że dotąd nie udało się stworzyć takiego układu nauka—przemysł, aby dążenia i ambicje pracowników nauki znalazły pełny wyraz w twórczym za­angażowaniu na rzecz rozwiązywania problemów ważnych ‘ dla fabryk, hut, kopalń, gospodarstw wiejskich.Przez wiele lat zespół-czterech badaczy z Uniwersytetu W; M. Riee’a w Houston poszukiwał metody otrzymania polimeru, który miałby jednocześnie własności grafitu! i.te- , flonu. Prace P. J. Łagowa, R. B. Radachhape^, J. L. Wooda i J. L. Margrave’a zostały uwieńczone sukcesem — zna­leźli sposób’uzyskiwania nowego materiału: polijednoflu- orku węgla. Przyszło uznanie, światowy rozgłos i pienią­dze: Gdy wynalazcy znaleźli się przed kamerami telewizji lokalnej, jeden z nich, jakby od niechcenia, powiedział:Interesował nas ten temat pracy, odpowiadał pn naszym naukowym i osobistym celom. I chyba dlatego, mimo kolejnych niepowodzeń, wciąż nie ustawaliśmy w po­szukiwaniach i doświadczeniach.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!