RODZAJE EKSPERTÓW

Istnieją przynajmniej dwa rodzaje instytucji ekspertów. Jedni chcą oddziaływać, wywierać nacisk i presje’ Manifestują swą obecność w różny sposób: piszą memoriały,prowadzą badaniai analizy, którymi później .zasypują władze; walczą ó,wpływy i wystarcza im, jeśli ich postulaty zostają wysłuchane.- Ich- ambicja kończy się na poka­zaniu  swej; ważności, wcale im nie zależy na poprawie-  stanu rzeczy.’Bez reszty są Uwikłani w poczucie‘-yvłasnej* ważności, misji, roli. Drudzy — łączą $we wysiłki w imię -jakiegoś.celu. Są to ludzie, którym zależy na usunięciu trudności, barier i przeszkód, jakie występują w różnych ‚referach naszego^życia gospodarczego, naukowego, społecznego. Raport o stanie eksploatacji maszyn i urządzeń”. . w naszej gospodarce narodowej został opracowany przez .’ekspertów widzących wiele niedomagań w tej dziedzinie. -Chcieli pomóc, pokazać, co należy uczynić,,aby zaoszczędzić kilkadziesiąt —- jeśli nie więcej — miliardów złotych.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!