ROZSĄDNE WNIOSKI

Do bardziej rozsądnych wniosków futurologicznych’ dochodzi ekonomista amerykański, E. Faltimayer, przypomi-. nająć, że wraz z procesem tzw. serwicyzacji gospodarki będzie rosjo zapotrzebowanie na’pracowników wykonują­cych czarną robotę”. W USA sektor usług obejmuje około. 60 proc,. zatrudnionych i w przyszłości od ,10’dó. 15; pnoc.V ogółu pracujących będzie, zatrudnionych przy usuwaniu’ śmieci, sprzątaniu, czyszczeniu. Tutaj nawet komputer nie zautomatyzuje używania’szczotki i mydła i .bez udziału praćy manualnej trudno wyobrazić,sobie higienę, stań sanitarny konurbacji, przyszłych megalopolis. Dotąd-nie zawsze wiadomo, co ma robić inżynier, a’co technik. Wiele stanowisk, które z, powodzeniem mogliS^, i powinni zajmować technicy, obsadzonych jest unasprzeż inżynierów. Tak jest na przykład w górnictwie, prźemyśle chemicznym, , lekkim czy maszynowym.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!