ŚCISŁY MODEL

Innymi słowy— mamy w stosunku dp bazy produkcyjnej niedostatecznie – wykwalifikowaną kadrę robotników. Przemysł, jaki mamy ’ obecnie, powinien inieć co najmniej w 50—60 proc. robotników wykwalifikowanych. Istnieje, jak wiadomo, ścisły związek między postępem technicznym a kwalifikacjami robotników. Model struktury kadrowej nowoczesnego przedsiębiorstwa powinien  być punktem wyjścia we wszelkich dyskusjach, .pracach planistycznych i prognostycznych.’Dopiero wówczas ostro . ‚ widać ważność problemu kształcenia przede wszystkim kadr robotników wykwalifikowanych i techników. Nie można tego problemu traktować połowicznie, planując rózwiązywanie trudności kadrowych drogą przyuczania do za­wodu, metodą różnych przyspieszonych kursów dla robot­ników.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!