SKŁANIANIE DO REFLEKSJI

Tego rodzaju obserwacje skłaniają do refleksji. Przede’ wszystkim pracownicy naukowi .w swym postępowaniu upodobnili«się do inżynierów rysujących nowe konstrukcje lub obliczających parametry  procesów technologicznych. Zresztą „fotografie” roboczego dnia* pracy personelu inży­nieryjno-technicznego potwierdzają to w pełni. Nie ma dzisiaj zbyt wielkiej różnicy w charakterze pracy między projektantami, konstruktorami, technologami a pracowni­kami.Obowiązuje ich ten sam rytm pracy, taki sam podział zajęć w godzinach pra­cy. Odpowiedzialny konstruktor przeznacza nie więcej niż 16 procent swego czasu na rozwiązywanie zagadnień związanych z projektowaniem, tworzeniem nowego urzą­dzenia, prototypu. Podobnie jak docent w instytucie biega i załatwia różne sprawy związane z planowaniem, spra­wozdawczością, zaopatrzeniem.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!