SKUTKI NOWYCH TECHNOLOGII

A przecież trzeba zasta­nowić się nad skutkami nowych technologii dla społe- ‚ czeństwa. Takiego myślenia nie uczy się, nie wpaja uczo­nym i inżynierom.Spójrzmy na działalność naszych stowarzyszeń nauko- wo-technicznych, komisji Naczelnej Organizacji Technicz­nej. Jej członkowie-mają recepty na wzrost efektywności badań i postępu w imię interesów gospodarczych.” Ale jest to tylko część zjawiska cywilizacji przemysłowej; ważna, ale nie jedyna. Jeżeli w tych organizacjach społecznych słyszałem o sprawach* ochrony środowiska, to były to stwierdzenia lub dezyderaty ogólnikowe. Stowarzyszenia naukowo-techniczne w naszym kraju nie kształtują wśród swych członków społecznego podejścia do wartościowania badań i osiągnięć techniki.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!