TWÓRCY OSIĄGNIĘĆ

Twórcy osiągnięć naukowych i innowacji technicznych powinni ‚mieć możność upowszechniania formie wykładów i seminariów, swoich osiągnięć; pra­cownicy naukowo-dydaktyczni .powinni mieć możność od­bywania krajowych stażów badawczych i zawodowych;, przede wszystkim należy stworzyć łatwe warunki pbwoływania-—na określony czas —społów badawczych, opracowujących konkretne tematy i problemy .Czyni się ostatnio u nas starania, by powstał potrzebny i- dobrze funkcjonujący: system przepływu kadr naukor- wych, Instytuty uczelniano-przemysłowe mogą być jedną z ciekawszyęh form. Organizowiainie zespołów badawczych’ dla rozwiązywania ważnych zadań z udziałem zarówno pracowników nauki, jak i przemysłu jest również działa- niem ma rzecz intensyfikowania procesu ruchliwości społecznej.

 

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!