W PRACOWNIACH BADAWCZYCH

Jednakże w pracowniach badawczych nic się nie zmieniło. Cele, jakie kreślono przed pracowni­kami nauki, często dalekie były od ogólnospołecznych. Maszyny i procesy technologiczne były potrzebne głównie dla zwiększania i unowocześniania produkcji. Założenia tego nie łączono z celami lepszego zaspokajania potrzeb ludzkich, ułatwiania życia, usunięcia uciążliwości, jakie rodzi cywilizacja.Taki model funkcji nauki: jest sprzeczny z filozofią marksistowską. W naszym ustroju dostrzegamy inną war­tość nauki i techniki —* tworzenie dla zaspokojenia po­trzeb człowieka, wyższej jakości pracy i życia. Nauka — podobnie jak każda inna dziedzina ludzkiej pracy — pod­lega kontroli społeczeństwa. Jest to szansa na uniknięcie, a przynajmniej ograniczenie wpływów degradacji-warun- . ków życia i pracy będących skutkiem intensywnego roz­woju techniki.’

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!