W WIELU INSTYTUTACH

W wielu instytutach przemysłowych i ośrodkach’ badawczych kombinatów, w wielkich organi­zacjach gospodarczych po prostu brakuje pracowników jiauki. Ich przechodzenie do placówek zaplecza badawczo- rozwojowego i zajęcie się badaniami (utylitarnymi ozna­czałoby dla wielii naukowców zdobywanie nowych kwali­fikacji, pełną mobilność zawodową, przyniosłoby znaczny pożytek naszej gospodarce. Jeszcze w, dawnych latach utarł się pogląd, że „praw­dziwa” nauka znajduje się tylko w murach uczelni i in­stytutów PAN.- Badania w. placówkach resortowych trak­towano jako coś gorszego, o mniejszej randze naukowej.Inaczej niż na przykład w ZSRR czy USA. W krajach wy­soko uprzemysłowionych najwyższym autorytetem i uzna- .miem cieszą się pjace w instytutach technologicznych ści­śle zintegrowanych z przemysłem.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!