WARTOŚCIOWANIE NAUKI

Wartościowanie: nauki w kategoriach społecznych ma swe głębokie źródło’. Badania pochłaniają coraz więcej do­chodu narodowego, dlatego też społeczeństwo ma prawo wiedzieć, 00 otrzymuje w zamian.. Problem ten ostro wy­stępuje w krajach kapitalistycznych. Mieszkaniec Nowego _ Jorku, Londynu i Tokio coraz częściej zadaje pytanie: co uczeni robią dla poprawy jego warunków życia? Czy coraz większe zatrucie wód, zanieczyszczenie powietrza i wzra­stający hałas stanowią jedyne odczuwalne rezultaty nau­kowego i technicznego postępu?   Społeczne znaczenie nauki’jest różnie interpretowane.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!