WARTOŚCIOWANIE TECHNIKI W POLSCE

Tam bowiem, na pustynnych terenach, kopalnie odkrywko- we*zawierające .pokłady o małym procencie siarki stały się prawdziwym eldorado dla firm w czasie kryzysu energe­tycznego. Rozpoczęła się ich eksploatacja na wielką skalę, przynosząca ogromne spustoszenie, szkody w ekologii tych i tak już ubogich przyrodniczo obszarów.Wartościowanie techniki, zakaz stosowania jednej tech­nologii, a upowszechnianie innej, musi być poprzedzone wiedzą o konsekwencjach, jakie przyniosą społeczeństwu takie decyzje. Dlatego też w pełni uzasadnione są wysiłki naukowo-badawcze w dziedzinie społecznych konsekwen- . . cji postępu technicznego. W Polsce wartościowanie techniki ma przede wszystkim ińiejsce w fazie kreślenia zadań badawczych i cykli roz­wojowych, a więc planowania celów w polityce naukowej.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!