WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Drzewo, na którym mieszkają szpaki, może w końcu zgi­nąć od ich odpadów. Rzeczywiście, Ziemia zaśmiecana przez wielomilionowe konurbacje, megalopolis także może podzielić los drzewa z gniazdami szpaków. I właśnie od nauki i techniki ocze-„ kuje się takich rozwiązań, których zastosowanie pozwoli­łoby na rozwój techniki bez niszczenia środowiska natu­ralnego. Należy spodziewać się, że uczeni pierwsi pojmą sens i istotę twórczości intelektualnej, że zajmą się warto­ściowaniem badań i techniki. Jednakże jak dotąd euforia wynalazków, poszukiwania innowacji wcale nie zmierza w kierunku programowego pogodzenia postępu technicz­nego z ekosystemami.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!