WYBÓR TWORZYWA

  Jedna z włoskich firm rozpoczęła produkcję zabawek dla niemowląt z .tworzywa* ‘•zawierającego trujące związki.’ KHkanaścioro dzieci zmar- . ło. Nikt przed rozpoczęciem produkcji nie badał tworzywa pod względem jego wpływu na organizm ludzki. Produ­centom wystarczyło/że zabawki były ładne, kolorowe,- lekkie i doskonale się formowały.Potrzebne jest w Polsce wartościowanie techniki, ana-lizowanie skutków pewnych, określonych rozwiązań tech­nologicznych i konstrukcyjnych z myślą o poprawie jako­ści życia. Nie wystarcza tylko wybór tematyki badawczej i technicznej, uwzględniający potrzeby ogólnospołecznego rozwoju, ochrony zdrowia, wyżywienia, ochrony środowi­ska/ Zajmujemy się oceną jakości wyrobów, analizujemy poziom nowoczesności rozwiązań technicznych, konstrukcji. .Działania te zmierzają do selekcji technologicznej dóbr.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!