WYKORZYSTANIE CZASU PRACY

W Syberyjskim Oddziale Akademii Nauk ZSRR zbadano wykorzystanie czasu pracy według innego klucza: g r u,p i stopni naukowych.,, Jest to bardzo’ciekawy sondaż, pokazujący dość istotne „różnice .w tych zajęciach, które przede wszystkim pochłaniają cenny pzas.- Okazuje się,’ że na rzeczywistą pracę .naukową młodzi pracownicy. _ poświęcają’ przeciętnie cztery godziny dziennie, w tym kandydaci nauk, starsi pracownicy na badania w ścisłym tego słowaznaczeniu przeznaczają trzy godziny i pięćdzie­siąt minut dziennie; kierownicy pracowni i poszczegól­nych działów instytutu — trzy godziny i dwadzieścia mir nut. Im wyższe stanowisko w hierarchii administracji instytutu, tym mniej .czasu na zasadnicze główne zajęcie ‚każdego pracownika naukowego — badania.’Omawiany soindaż wykazał, że’ zastępcy dyrektorów instytutów do ‚spraw badań poświęcają jedynie dwie godziny i pięćdzie­siąt minut dziennie na prace naukowe.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!