ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Zgodnie,z przyjętymi założeniami, liczba sta­nowisk pracy wymagających średniego wykształcenia za­wodowego zwiększyła się zaprawie miliona w 1964 r. do  1728 tys.’w 1975 roku. W okresie dziesięciu lat, 1965— 1975, przyrost ten wyniósł 56,4 proc., a średnie roczne tempo wzrostu 4,6 proc.Jeśli postęp w rozwoju sił wytwórczych idzie w parze ze wzrostem udziału pracy inżynierskiej/ to jeszcze bar­dziej trwałą tendencją jest zwiększanie :się liczby- i wzrost . udziału zatrudnienia osób z wykształceniem średnim zawodowym. Automatyzacja, rozwój technologiczny pocią- ; gają za sobą przede wszystkim konieczność obsadzania co- ‘raz więcej, stanowisk przez techników i ekonomistów-ze średnim wykształceniem.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!