Znaczenie techniki w codziennym życiu

Prawdopodobnie termin technika kojarzy się z czasami współczesnymi gdyż nieustannie słyszy się o nowych osiągnięciach technicznych, a te są wręcz spektakularne. Sama technika jest jednak z człowiekiem od zarania dziejów, kiedy po raz pierwszy musiał zapolować i zapewnić sobie miejsce do zamieszkania. Wraz z upływem czasu technika stawała się coraz bardziej rozwinięta od prostych naczyń i broni po ubrania, pismo i kolej. Siła napędową techniki jest pragnienie człowieka do ulepszania swojego bytu, dlatego od zawsze wielkie umysły tworzyły i budowały, badały i zagłębiały wiedzę z innych dziedzin abyśmy dziś z tych cudów techniki mogli korzystać. W dzisiejszym pojęciu tego słowa technika to wytwarzanie przedmiotów i urządzeń, które naturalnie nie występują w przyrodzie. Ponieważ jest to nauka , która rozwija samodzielne, kreatywne myślenie jest nauczana w szkołach, aby od najmłodszych lat rozbudzić w dzieciach ciekawość świata i świadomość tego, że wszystko co widzimy dookoła jest wykonane ręką człowieka.