ZNANY MATEMATYK

Znany matematyk angielski, G. H. Hardy, wyraził po­gląd: Jeśli wiedzą użyteczną jest tylko ta nauka, która teraz lub w przyszłości może przyczynić się-do material­nego dobrobytu ludzkości, a sama intelektualna satysfak­cja z jej posiadania jest bez znaczenia, to w takim razie większość wyższej matematyki jest bezużyteczna. Inny adres dla nauki widzi matematyk zajmujący się badaniami „czystymi”, a inny pracami utylitarnymi. Wartości nauki nie można mierzyć jednym i tym samym kryterium* różne ;  są bowiem owoce ludzkiego poznania — bezinteresowna wiedza o materii i ideach, czy też rozwiązania techniczne. Dlatego też społeczne znaczenie badań i nauki jest różne.

Mówią, że technika nie jest dla kobiet- ja jestem tego przeciwieństwem. Mam na imię Barbara i od lat interesuję się wszystkim co związane z techniką. Będę tu opisywała swoje doświadczenia i eksperymenty, a więc mam nadzieję, że wytrwacie przy tym ze mną!